TOKO BUKU DISKON SEPANJANG MASA, DISKON s/d 50%
Sedia buku TK/ PAUD, SD, SMP/SMK, Soal-soal ujian, UAN, UASBN, SBMPTN, Evaluasi Ulangan Umum, Agama Islam, Umum, Perguruan Tinggi: Ekonomi, Akuntansi, manajemen, pajak, hukum, undang-undang, mipa, fisika, kimia, biologi, matematika, elektro, listrik, teknik industri, kimia, arsitektur, sipil, lingkungan, perawat, bidan, kedokteran, atlas, statistika, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, pendidikan, penelitian tindakan kelas PTK, penelitian tindakan sekolah PTS, penulisan skripsi, tesis, disertasi, agama, syariah, proses belajar mengajar, komunikasi, jurnalistik, komputer, dll.
YESSI :HP/WA 085725363887; PIN BB 51B6B8F2
email tokobukuantik@gmail.com

Mengingat kapasitas Blog terbatas dan saat ini blog sudah mulai penuh, maka untuk buku-buku baru silahkan lihat di web TB. RAHMA yang baru :
www.tokobukurahma.com

CARA BELANJA

Kamis, 30 Juli 2015

KLENENGAN, CAMPURSARI

toko buku rahma: buku KLENENGAN, CAMPURSARI, penerbit cendrawasih

Judul Buku : KLENENGAN, CAMPURSARI
Pengarang :
Penerbit : Cendrawasih
Cetakan  :  Ke-1
Tahun Terbit : 2007
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 86 hlm
Kertas Isi : CD
Cover : Soft
Ukuran : 10 x 15 cm
Berat : 200 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp         6,000
Bayar :  
Stock : 1

KLENENGAN, CAMPURSARI
Pengarang: -
Penerbit: Cendrawasih

DAFTAR ISI

Cinta tak terpisahkan 
Btebes
Bengawan sore           
Bali kumpul    
Sri Huning      
Atiku lego      
Cldro, Langgam Pripun         
Gagat Enjang 
Esemu
Dadi Ati         
Ireng Manis    
Jandha Baru
Kena Godha
Kencana Katon Wingko        
Kreteg Ngunengan     
Lara Branta    
Layang Kangen
Mung Sliramu            
SMS Jum'at Kliwon   
Melathi Rinonce         
Ngelam-elami
Ngimpi           
Ngujiwat        
Nyungging Ati           
Pepeling         
Sholawat Bhadhar     
Ldr. Balaoak, Santi Mulyo
Pangkur Pd Bulan, kaduk
Cikar Bobrok, Sonahet Rinengga, KeMuda
Kapusan           
Kedanan, Pasar Bengi
Mekso, Penak Wae        
Jineman  Liter Kambang        
Jineman Githik Glindhing      
Kuwi apa kuwi, Wengi Kang Sep     
Lelagon Blitar,19m. Resepsi  
Lgm. Andheng-andheng        
Langgam Luntur  1,
Yen -Ing Tawang       
Caping nggunung, Ayo Praon           
Lelagon Pepujanku, Menthok-menthok         
Ldr. Ayun-Ayun        
Ngathung       
Rebut Randha
Pamdan          
Ngidham Sari 
PRIMBON GENDHING UMBUL DONGA ISI GENDHING-GENDHING JAWI KINA ASLI NGEWRAT

toko buku rahma: buku PRIMBON GENDHING UMBUL DONGA ISI GENDHING-GENDHING JAWI KINA ASLI NGEWRAT, penerbit cendrawasih

Judul Buku : PRIMBON GENDHING UMBUL DONGA ISI GENDHING-GENDHING JAWI KINA ASLI NGEWRAT
Pengarang :
Penerbit : Cendrawasih
Cetakan  :  Ke-1
Tahun Terbit :

Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 124 hlm
Kertas Isi : CD
Cover : Soft
Ukuran : 10 x 15 cm
Berat : 200 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp         9,000
Bayar :  
Stock : 1

PRIMBON GENDHING UMBUL DONGA ISI GENDHING-GENDHING JAWI KINA ASLI NGEWRAT
Pengarang: -
Penerbit:Cendrawasih


DAFTAR ISI

Panembrama 17 agustus
Rarabentrok
Dhandhangula padasih
Gerong kinanthi punapata
Sekar langen asmara
Bongsa patra
Sekar gandakusuma
Gerongan salisir
Gerongan kinanthi
Manggalagita
Sasadara kawekas
Candrawilasita
Langen kusuma
Sekar palugon
Gerongan puspanjala
Kumudasmara
Sekar mintajiwa
Gerongan puspawarna
Sekar pranasmara
Sekar ageng sukaretna
Sekar nguswaraga
Sekar pusparukmi
Sekar candra
Retna mulya
Gerongan salisir
Ladrang lipursari
Kinanthi gathutkaca gandrung
Kinanthi gambiranom
Kinanthi yam-yam tilam
Kinanthi saya nengah

ARUM NDALU NGEWRAT CAKEPAN: BAWA, LANCARAN, LANDRANG, KETAWANG LAN GENDHING

toko buku rahma: buku ARUM NDALU NGEWRAT CAKEPAN: BAWA, LANCARAN, LANDRANG, KETAWANG LAN GENDHING, pengarang sabar sabda, penerbit cendrawasih

Judul Buku : ARUM NDALU NGEWRAT CAKEPAN: BAWA, LANCARAN, LANDRANG, KETAWANG LAN GENDHING
Pengarang : ML. Sabar Sabda
Penerbit : Cendrawasih
Cetakan  :  Ke-1
Tahun Terbit : 1999
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 88 hlm
Kertas Isi : CD
Cover : Soft
Ukuran : 10 x 15 cm
Berat : 200 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp         6,000
Bayar :  
Stock : 1

ARUM NDALU NGEWRAT CAKEPAN: BAWA, LANCARAN, LANDRANG, KETAWANG LAN GENDHING
Pengarang: ML. Sabar Sabda
Penerbit: Cendrawasih

DAFTAR ISI

Dhandhanggula padasih
Dhandhangula turulare
Kinanthi cengkok mintajiwa
Kinanthi cengkok sekar gadhung
Sekar tengahan kenyakedhiri
Kenyakedhiri
Kuswaraga
Kuswarini
Palugon
Palugon, palugangsa
Pangajabsih
Srimartana
Bangsapatra
Candrahasmara
Candrakusuma
Ciptamaya
Kusumastui
Maduasmara
Mintajiwa
Patrasuratma
Retnaasmara
Sudirawicitra
Puspamadya
Rarabentrok
Pranasmara
Kasusra
Kagok limo
Manic maninten
Nuswantara
Sengsem
Pariwisata
Wahyu
Ande-ande lumut
Kagok semarang
Gandrung binangun
Elo-elo gandrung
Ayun-ayun
Lindur
Santi mulya
Radar ngangsu
Retnaningsih
Gonkang seret
Tedak saking
Sido mukti
Sekar ngenguwung
Soreng ranaKEMPALAN CAKEPAN GENDHING-GENDHING PAHARGYAN

toko buku rahma: buku KEMPALAN CAKEPAN GENDHING-GENDHING PAHARGYAN, pengarang dwijo carita, penerbit cendrawasih

Judul Buku : KEMPALAN CAKEPAN GENDHING-GENDHING PAHARGYAN
Pengarang : P. Dwijo Carita
Penerbit : Cendrawasih
Cetakan  :  Ke-1
Tahun Terbit : 2010
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 90 hlm
Kertas Isi : CD
Cover : Soft
Ukuran : 10 x 15 cm
Berat : 200 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp         6,000
Bayar :  
Stock : 1

KEMPALAN CAKEPAN GENDHING-GENDHING PAHARGYAN
Pengarang: P. Dwijo Carita
Penerbit: Cendrawasih

DAFTAR ISI

Kidungan sarira hayu
Kapang-kapang
Wilujeng
Puspawarna
Santimulya
Tirtakencana
Maya
Langen gita srinarendra
Mijil dhempel
Kinanthi padhang mbulan
Subakastawa
Wilujeng bedhayan
Pariwisata
Mugi rahayu
Peksi kuwung
Cakepan ldr. Gleyong
Cakepan ger gambirsawit
Cakepan lanc gambuh kasatriyan
Ldr. Boyong panganten
Adhegan kutut manggung candralukitan
Jungkeri
Puspanajala
Langen gita
Cakepan ger salisir
Maskentar subasiti
Cakepan wangsalan
Kagok semarangan
Cakepan ger srundeng gosong
Dolanan pangatag
Ldr. Sekar ngenguwung
Jin kandheg
Temanten anyar
Kidung tm anyar
Jin ulet kambang
Ldr. Clundung rinengga
Subakastawa rinengga
Dirgahayu
Singa-singa
Kaduk rena
Randhangangsu
Ayun-ayun
Nusantara
Pangkur padang bulan
Lere-lere sumbangsih
Asmarandana
Sekar pangkur
Aja lamis
Cengkir wungu
Pawelingku
Baten
Setya tuhu
Kelinci ucul
Ora nglindur
Wuyung
Ngujiwat
Nawala
Yen ing tawang
Pamitan
Lara branta
Ireng manis
Ngidham sari
Kangen
Nusul
Resepsi
Caping
Kuwi apa kuwi
Aneka palaran
Sulukan